Status služieb

Táto stránka je generovaná dynamicky a slúži pre zobrazenie statusu služieb serverov a zariadení, ktoré sú pod mojou správou. Zariadenia, ktorých povaha (a majiteľ) to dovoľuje zobrazujú aj iné, podrobné informácie o svojej prevádzke. Podrobné informácie sú generované raz denne pomocou skriptov bežiacich na daných zariadeniach. Táto stránka ich len zobrazuje.

Server zapnutýServer 1Total users logins:67 / Total Traffic: 72GB /
Total mails in-out: 101 / Security br. attempts: 181
up 18 hours, 35 minutes
Server zapnutýServer 2neposkytuje podrobnosti pre verejnosť
Server zapnutýServer 3neposkytuje podrobnosti pre verejnosť
Server zapnutýServer 4neposkytuje podrobnosti pre verejnosť
‹ Návrat na hlavnú stránku