Status služieb

Táto stránka je generovaná dynamicky a slúži pre zobrazenie statusu služieb serverov a zariadení, ktoré sú pod mojou správou. Zariadenia, ktorých povaha (a majiteľ) to dovoľuje zobrazujú aj iné, podrobné informácie o svojej prevádzke. Podrobné informácie sú generované raz denne pomocou skriptov bežiacich na daných zariadeniach. Táto stránka ich len zobrazuje.

Server zapnutýServer 1neposkytuje podrobnosti pre verejnosť
Server zapnutýServer 2neposkytuje podrobnosti pre verejnosť
Server zapnutýServer 3neposkytuje podrobnosti pre verejnosť
Server zapnutýServer 4neposkytuje podrobnosti pre verejnosť
‹ Návrat na hlavnú stránku